fredag 27. mai 2011

Sue Daley fra Australia

Siw møtte Sue Daley i USA  - se http://www.busyfingerspatchwork.com/

På anmodning fra flere kunder har vi nå tatt inn mange av de produktene hun bruker, samt mange av hennes flotte mønstre.

Hun designer mange  mønstre som i hovedsak er engelsk papirsøm (søm over papir) og forskjellige typer applikasjon.  Det som er det spesielle med hennes design er at hun selger mønstre med alle de pappmaler som trengs samt skjæremaler for de formene som trenger dette.

IMG_1824

Vi har nå både “hennes” nåler, tråd, lim, limpenn og “snurreplate” – og mere kommer etter hvert.

IMG_1820

Vi vil spesielt fremheve nyheten fra Sue ‘s hjemmeside – “Pies & Tarts”.  Kr 220,- for mønster og de papp- og skjære-malene som trengs

og

IMG_1821

“Faith, Hope & Love” til kr 450,- som også inkluderer alle nødvendige maler

Ingen kommentarer: